Datum / tijd Evenement / waar
22/10/2017
#19:00
Sunday Evening Blues Jam feat. Volker Schäfer (D) Dependance Assen
Café de Dependance, Assen
17/11/2017
#21:30
BluesNight Zwolle | Swolsch Café
’t Swolsch Café, Zwolle
27/01/2018
#21:30
AsserBluesdagen 2018 feat. Matt Walsh (UK)
Café de Dependance, Assen
28/01/2018
#16:00
Crossroads Sessions feat. Matt Walsh | t Keerpunt Spijkerboor
Café T Keerpunt, Spijkerboor
11/03/2018
#16:00
Doggoners Blues Out | t Keerpunt Spijkerboor
Café T Keerpunt, Spijkerboor

Powered by Events Manager